Burimi i Bambullit


Për puristin e ujit, GTG Living Water filtrohet përmes formacioneve të shkëmbinjve të flishit të Oligocenit të ulët dhe të mbushur në burimin nëntokësor të Bambullit, Gjerësia gjeografike 40°9'48.24"N dhe Gjatësia gjeografike 20°17'43.08"E. Burimi ynë ndodhet në mes të dy maleve (Dhembel dhe Nemerckw në zonën e Zagorisë në Shqipërinë e Jugut) në një luginë ku asnjë bujqësi nuk është bërë kurrë, që do të thotë se asnjë pleh nuk përdoret kurrë, kështu që nuk ka ndotje të akuferit.

Ujë i kulluar i pastër


Duke rrjedhur nëpër shkëmb i pasur me kalcium dhe minerale, ne mbushim ujin e kulluar GTG Living Water në fabrikën tonë duke përdorur teknologjinë më të fundit.

GTG Water Living

Të gjitha ujërat minerale ndryshojnë nga njëri-tjetri. Shkalla dhe lloji i mineralizimit të çdo uji mineral varet nga përbërja dhe shtresat e shkëmbit që uji ka përshkuar. Uji ynë vjen nga një burim i njohur në provincën e Zagorisë në Shqipëri, i cili mburret me një profil unik gjeologjik.

Thellë nën tokë, pasi reshjet depërtojnë nga sipërfaqja e tokës, në një zonë të pastër e cila mbulon më shumë se 100 kilometra katrorë dhe me male me lartësi mbi 1500 metra. Kjo do të thotë që i gjithë uji që ngrihet nga burimi ynë është uji më i pastër që dikush mund ta gjejë.

Natriumi i ulet


Një reduktim në konsumin e natriumit do të reduktojë presionin e gjakut dhe kur presioni i gjakut ulet, rreziku i zhvillimit të semundjeve të zemrës tek një person është më i ulët. Një dietë e ulët natriumi gjithashtu mund të kontribuojë në uljen e rrezikut të goditjes infraktit, osteoporozës, kancerit të stomakut dhe sëmundjes së veshkave.

Uji ynë është ideal për atletët, gratë shtatzëna, njerëzit me probleme të veshkave dhe përgjithësisht i përshtatshëm për të gjithë (fëmijët, të rriturit, të moshuarit), pasi mineralet e balancuara dhe natriumi i ulët nuk mund të dëmtojnë askënd.

pH neutral


Vlera e pH përshkruan përmbajtjen e acidit të një lëngu. Mund të ndryshojë midis 0 (aciditet i fortë) dhe 14 (alkali/bazë e fortë). Me një vlerë prej 7, uji përshkruhet si neutral. Ujërat e gazuara dhe ujërat e shëndetshme anojnë paksa nga aciditeti. Ujërat jo të gazuara zakonisht janë neutrale.

Uji Living GTG ka një pH prej 7.2 - 7.6 gjë që e bën atë një ujë neutral, më të mirë për njerëzit pa marrë parasysh se në çfarë gjendje shëndetësore janë.