GTG Living Water - Uji mineral natyral


Të dy ujërat tona minerale natyrale vijnë nga burimi ynë i Bambullit me vendodhje në Zagorie, në jug të Shqipërisë. Duke rrjedhur përmes shkëmbit të pasur me kalcium dhe minerale, Uji natyral dhe ai i gazuar, ndryshojnë në përmbajtjen e acidit karbonik dhe në mineralizimin, duke ofruar ujë për çdo shije.

GTG Living Water - Uji mineral natyral
ikonë

Uji
Natyral


Pastërtia e jashtëzakonshme nga vendi i pacenuar me një ekuilibër natyral të mineraleve dhe permbajtje natriumi të ulët e bën atë ideal për të gjithë.

ikonë

Uji
i gazuar


Uji mineral natyral i gazuar lehtë me flluska të vogla që përmbush çdo dëshirë shijeje që çdokush mund të dëshirojë.

GTG Living Water


ujë i pastër malor i mbushur në burim

Nga malet e larta të Dhëmbelit dhe Nemerҫkës vjen një ujë i pastër malor i mbushur në burim. Duke rrjedhur përmes shkëmbit të pasur me kalcium dhe minerale, ne mbushim Ujin e kulluar GTG Living në fabrikën tonë vetëm 100 metra larg burimit duke përdorur teknologjinë më të fundit.

Për pstertine e ujit, Uji GTG Living filtrohet përmes formacioneve të shkëmbinjve të flishit të Oligocenit më të ulët. Koordinatat e burimit janë Gjerësia Gjeografike 40°9'48.24"N dhe Gjatësia Gjeografike 20°17'43.08"E.

strategjia e zhvillimit të qëndrueshëm

Cilësi e kontrolluar


Produktet e ujit GTG living mbushen me kujdes maksimal dhe nën kontrolle të rrepta për të siguruar standardet tona të larta të garantuara. Prodhimet tona i nënshtrohen testeve dhe analizave gjithëpërfshirëse, si nga institutet e jashtme ashtu edhe në departamentin tonë të sigurisë të cilësisë.

10-Sparkling_Water→
GTG Living Water - Linja e Prodhimit

TEKNOLOGJI E FUNDIT

Linja e Prodhimit


Çdo hap i procesit të prodhimit monitorohet nga afër me mjete të kompjuterizuara për të siguruar pastërtinë e ujit. Nuk ka ndërhyrje njerëzore gjatë procesit. Uji GTG Living përdor teknologjinë më të mirë për mbushjen, etiketimin, paketimin, përsosjen e sigurisë së produkteve dhe teknologjinë e mbushjes që ekziston.

10-Sparkling_Water→