Zbulo më shumë

Rreth ujit GTG Living


Nga malet e larta të Dhëmbelit dhe Nemerckës vjen një ujë i pastër malor që mbushet afër burimit. Duke rrjedhur përmes shkëmbit të pasur me kalcium dhe minerale, ne mbushim Ujin e kulluar GTG Living në burimin tonë të Bambullit duke përdorur teknologjinë më të fundit.

GTG Water Living

I kulluar


Në ditët tona për shkak të industrializimit në shumicën e vendeve është shumë e vështirë për të gjetur një vend në një vend modern që industria dhe njeriu nuk kanë ndikim në mjedis. Megjithatë, uji ynë vjen nga një vend i cili tashmë është i paprekur nga njeriu në shekuj. Ky vend ndodhet në provincën e Zagorisë në Shqipëri.

Ne e konsiderojmë ujin tonë si të kulluar që do të thotë se është i pandotur. Burimi ynë ndodhet midis dy maleve në luginën ku nuk është ushtruar kurrë asnjë bujqësi, që do të thotë se nuk është përdorur kurrë asnjë plehërues, kështu që nuk ka ndotje të akuiferit. Popullsia e fshatrave në malet që rrethojnë luginën nuk është më shumë se njëqind.

Blegtoria e këtyre fshatarëve është vetëm për nevojat e tyre. Kjo do të thotë se nuk mund të ketë ndotje për shkak të bagëtisë në të gjithë këtë zonë të gjerë e cila mbulon më shumë se 100 km katrorë dhe me male me lartësi mbi 1500 metra. Kjo do të thotë se i gjithë uji që rrjedh nga burimi ynë është uji më i pastër që dikush mund të gjejë (absolutisht asnjë - zero - baktere).

GTG Water Living
GTG Water Living
GTG Water Living