Certifikimet


Të gjitha lëndët tona të para që përdorim janë artikuj të cilësisë së parë. Formularët tanë të parë vijnë nga kompania kryesore e para në Evropë (Resilux - Belgjikë) dhe po kështu kapakët dhe kompania e paketimit (Retal). Ne kemi çertifikimet e fundit ISO nga TUV AUSTRIA.

Sistemi i Menaxhimit të CilësisëISO 9001:2015


ISO 9001 GTG Living Water

Në fushën e menaxhimit të cilësisë për mbushjen e ujit (ujit natyral mineral dhe të gazuar), ne kemi prezantuar standardin më të fundit ndërkombëtar ISO 9001:2015. Kompania e certifikimit TÜV Austria.

Shikoni →

Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë UshqimoreISO 22000:2005


ISO 22000:2005 GTG Living Water

Ne gjithashtu morëm certifikim bazuar në standardin ndërkombëtar ISO 22000:2005 për sistemin e menaxhimit të sigurisë ushqimore për mbushjen e ujit (ujit natyral mineral dhe të gazuar) nga kompania TUV Austria.

Shikoni →

Linja e Prodhimit


Për procesin e mbushjes ne përdorim kompaninë udhëheqëse në biznesin e mbushjeve, Krones (Gjermani) duke siguruar teknologjinë më të fundit që ekziston (çdo gjë është kompjuterizuar pa ndërveprim njerëzor të përfshirë).

Fabrika jonë është direkt pranë burimit dhe gjithçka është e siguruar (kemi 24 orë siguri dhe kamera që mbulojnë të gjitha pajisjet tona).

Tuba Inoksi transferojnë ujin nga burimi tek makineritë e mbushjes; çdo proçes monitorohet dhe dokumentohet.

Menaxhimi i Cilësisë


Produktet GTG Living Water mbushen me kujdes maksimal dhe nën kontrolle të rrepta për të siguruar standardet tona të larta të garantuara.

Prodhimet tona i nënshtrohen testeve dhe analizave gjithëpërfshirëse, si nga institutet e çertifikuara të Bashkimit Europian, ashtu edhe në departamentin tonë të sigurimit të cilësisë.

Ne e kemi pajisur laboratorin tonë me pajisjet e fundit laboratorike. Ne kryejmë testet e ujit çdo ditë në burim dhe në prodhim dhe gjithçka është dokumentuar sipas kërkesave të ISO.