Uji natyral & i gazuar


Të dyja ujërat tona natyrale minerale mbushen në malet e larta në burim për kënaqësinë tuaj. Uji natyral dhe i gazuar ndryshon në përmbajtjen e acidit karbonik dhe në mineralizim, duke ofruar ujë për çdo shije.

GTG Water Living
Uji natyral

UJË I CILËSISË MË TË MIRË

Uji natyral


Jashtëzakonisht i pastër me një ekuilibër të mineraleve i filtruar përmes sistemit më të mirë që ekziston: Natyrë e pakontaminuar!!! Shumë i ulët në minerale dhe natrium, është i përshtatshëm për të gjithë njerëzit pa marrë parasysh se në çfarë gjendje janë - të rinj, të moshuar, gra shtatzëna, të sëmurë, të shëndetshëm etj. Për shkak të natriumit shumë të ulët është më i miri për njerëzit me probleme të veshkave, atletë.

Pirja e ujit natyral “GTG Living water” mbështet cilësinë e jetës dhe të ndjerit i shëndetshëm.

Më shumë informacion→
Ujë i Gazuar

UJË I CILËSISË MË TË MIRË

Ujë i Gazuar


Pastërtia e jashtëzakonshme nga vendi I shkretë i pacënuar me një balancë natyrale të mineraleve! Me dioksidin e karbonit të shtuar shija unike e tij e bën atë ideal për njerëzit që duan ujë të gazuar. Me përmbajtje shumë të ulët mineralesh dhe natriumi, uji ynë i gazuar siguron freski në produktet tona.

Më shumë informacion→