02 October, 2018

Ekspozita RIGAFOOD 2018


Pwrpunimi ynë STS dhe Uji GTG Living morën pjesë në ekspozitën e RIGAFOOD 2018 në Letoni në shtator 2018.

Ekspozita RIGAFOOD 2018

Gjatë ditëve të ekspozitës ka pasur një interes të madh për ujin tonë nga pjesëmarrësit - klientët, shpërndarësit e vendeve të ndryshme që mernin pjesë në Panair. Ne patëm reagime pozitive dhe krijuam marrëdhënie që përfundimisht do të krijojnë mundësi që GTG Living Water të shpërndahet në vendet baltike. Jemi shumë optimistë për ndikimin që GTG Living Water do të ketë dhe shpresojmë për mundësi të tjera që do të zgjerojnë markën tonë globalisht.

Ekspozita RIGAFOOD 2018
Ekspozita RIGAFOOD 2018
Ekspozita RIGAFOOD 2018
Ekspozita RIGAFOOD 2018